Polish

Logowanie 

Ostatnio na Forum 

  • Brak postów do publikacji.

Nowiny z Internetu 

Reklama 

button rpgmakerbutton szowelbutton gamestiabutton tsukurubutton fantasybestarium manganimebutton kyaaretrobuttonrmtekabutton 1

Kto jest on-line 

Odwiedza nas 760 gości oraz 0 użytkowników.

Znaki specjalne i operatory

W wielu sytuacjach można użyć znaków specjalnych w tekście. Znaków które odpowiadają za operacje matematyczne lub logiczne.

+ (plus) - Dodawanie: 3 + 1 = 4.

- (minus) - Odejmowanie lub w pewnych sytuacjach przeciwieństwo: x = 1 czyli: -x = -1.

* (gwiazdka) - Mnożenie: 3 * 4 = 12.

** (dwie gwiazdki) - Potęgowanie: 3 ** 4 = 81, z potęgowania można przejść łatwo do pierwiastkowania używając odwrotności (pierwiastkowanie to odwrotność potęgowania): 2**2 = 4, ponieważ odwrotność liczby 2 = 1/2 = 0.5 to 4**0.5 = 2. Trzeba pamiętać że nie należy pierwiastkować liczb ujemnych.

/ (slash, ukośnik) - Dzielenie, zależnie od wartości i zapisu (liczby rzeczywiste lub całkowite) wynik będzie nieco inny: 7/2 = 3 natomiast 7.0/2.0 = 3.5, można zostawiać liczby w postaci ułamka zwykłego ale nie wszędzie dopuszczalne są liczby rzeczywiste. Trzeba pamiętać że nie należy dzielić przez 0.

= (znak równości) - Znak równości służy do nadawania wartości (od prawej do lewej) np. tu zostaje nadana wartość 2: value = 2. Znak służy też do sprawdzania przy warunkach (od lewej do prawej): trigger1 = x = 2, tu sprawdzane jest czy x = 2.

> (znak większości) - W ten sposób można sprawdzać czy dana wartość jest większa od innej. Sprawdzając warunek: trigger1 = x > 3, coś się stanie jeżeli "x" będzie miał większą wartość od 3.

< (znak mniejszości) - Działa tak samo jak znak większości ale sprawdza w drugą stronę: x < 3.

>= (znak większości i równości) - Ten znak działa analogicznie, sprawdza wielkość liczby włącznie z tą liczbą: trigger1 = x >= 3, coś się stanie jeżeli "x" będzie większe lub równe 3.

<= (znak mniejszości i równości) - Działa tak samo jak poprzedni ale sprawdza w drugą stronę: x <= 3.

( ) (nawiasy okrągłe) - Nawiasy są przydatne w działaniach matematycznych: x = (3*y)/2. W Mugenie można za ich pomocą określić otwarty przedział liczbowy: x = (3, 21) działa tak samo jak dwa równoczesne zapisy x > 3 i x < 21. Nawiasy pojawiają się też w zapisach funkcji np.: Var(3).

[ ] (nawiasy kwadratowe) - W ten sposób za pomocą przecinka można określić zamknięty przedział liczbowy: x = [3, 21] działa tak samo jak dwa równoczesne zapisy x >= 3 i x <= 21.

[ ) (nawiasy okrągłe i kwadratowe) - Oba rodzaje nawiasów można ze sobą łączyć ustalając przedziały liczbowe: x = [ 3, 21 ) działa tak samo jak dwa równoczesne zapisy x >= 3 i x < 21.

! (wykrzyknik) - Operator logiczny NOT inaczej znak zaprzeczenia, zapis: x != 2 oznacza, że coś nam zadziała tylko kiedy "x" nie będzie równe 2, stosując wykrzyknik z nawiasami można uzyskać: x != (3, 21) co oznacza przedział: x <= 3 i x >= 21.

% (znak procentowy) - Jest to operator mod (Modulo), służy do określenia czegoś w rodzaju reszty z dzielenia (x%y) pierwszego wyrażenia przez drugie. Jeżeli któraś z liczb jest rzeczywista lub dzielnikiem jest 0 to Mugen wywoła błąd. Najbardziej logiczne jest używanie tego operatora przy dzieleniu przez 10.
Wartości tego operatora określa wzór: wstep do kodu 02([] - część całkowita liczby, np.: [3.7] = 3, [-3.7] = -4).
15 / 10 = 1.5
15 % 10 = 5
7 / 3 = 2.333
7 % 3 = 1
3 / 3 = 1
3 % 3 = 0
6 / 3 = 2
6 % 3 = 0
Jak widać operator mod dobrze się sprawdza przy określaniu wielokrotności jakiejś liczby np. trigger1 = (time%3) = 0 w tym wypadku trigger zadziała przy wartościach time = 3, 6, 9, itd.

&& (podwójny znak et lub ampersand) - Operator logiczny AND działa jak "i" przy warunkach: x = 2 && y = 3 czyli x = 2 i y = 3.

|| (podwójna kreska pionowa) - Operator logiczny OR działa jak "lub" przy warunkach: x = 2 || y = 3 czyli x = 2 lub y = 3.

^^ (znak kareta) - Operator logiczny XOR działa jak połączenie "!=" (zaprzeczenie równości) przy warunkach: x ^^ y wywołuje to samo co x != y czyli coś nam zadziała jeżeli "x" jest różne od "y".

:= (dwukropek i znak równości) - Służy do nadawania wartości zmiennej w różnych sytuacjach a nie tylko przy odpowiednim kontrolerze np.: trigger1 = Var(3) := 5 podczas sprawdzania warunku ustawisz dla Var(3) wartość 5.

Napisz komentarz w tym Artykule