Polish

Obiekty graficzne w scenie

obiekty graficzne 00

Określenie "obiekty graficzne" może trochę mylić, chodzi tu o to co w motywie (screenpacku), na arenie i w różnych dodatkach jak np. intro do Mugena, może się pojawić. Mugen właściwie określa to jako tła które są nakładane warstwowo, ale określiłem to jako obiekty bo ma to swoją nazwę i typ, w zależności od typu wyświetla pojedynczy sprit lub animację. Poza ustawieniami każdego obiektu, można je jeszcze razem kontrolować dzięki określonemu numerowi ID.

Na nakładanie obiektów wpływa kolejność ich wywołania (te dodane niżej w kodzie nałożą się na te dodane wyżej). Pamiętaj, że nie musisz podawać wszystkich parametrów jeżeli uważasz, że ich nie potrzebujesz, Mugen ustawi dla nich standardowe wartości, wywoła błąd tylko kiedy będzie brakowało ważnego parametru lub będzie on nie przy tym obiekcie co trzeba, ostatecznie zignoruje parametr.

Obiekty graficzne oraz ich kontrola opisane są w artykule: Edytowanie Mugena » Obiekty graficzne w Mugenie.

 

Schemat scen z obiektami graficznymi

Przykładowy schemat:

[SceneDef] ; definicja scen
...
[Scene 0] ; ustawienia sceny nr 0
bg.name = Nazwa0sceny ; zdefiniowanie tła dla sceny nr 0, nie używaj spacji
...
[Nazwa0scenyDef] ; definicja dla danego tła sceny

[Nazwa0sceny Nazwa obiektu] ; obiekt graficzny
type = normal
...
[Nazwa0sceny Normalny]
type = normal
...
[Nazwa0sceny Animacja]
type = anim
...

[Scene 1] ; ustawienia sceny nr 1
bg.name = Nazwa1 ; zdefiniowanie tła dla sceny nr 1
...
[Nazwa1Def] ; definicja dla danego tła sceny

[Nazwa1 Normal] ; obiekt graficzny
type = normal
...
[Nazwa1 Anim]
type = anim
...

[Nazwa1CtrlDef Nazwa kontroli] ; definicja kontroli obiektów
...
[Nazwa1Ctrl Nazwa kontrolera]
type = VelSet
...
[Nazwa1Ctrl VelSet]
type = VelSet
...

Napisz komentarz w tym Artykule