Polish

Logowanie 

Ostatnio na Forum 

Nowiny z Internetu 

Reklama 

button rpgmakerbutton szowelbutton gamestiabutton tsukurubutton fantasybestarium manganimebutton kyaaretrobuttonrmtekabutton 1

Kto jest on-line 

Odwiedza nas 217 gości oraz 0 użytkowników.

Wstęp

debug 001

Powstał kolejny kawałek kodu. Ja go pisałem, więc jest bezbłędny. Na pewno zadziała i nie trzeba go testować.

Ten cytat idealnie przedstawia jakimi kryteriami nie powinien kierować się autor postaci do Mugena. Nawet najprostszy kawałek kodu może zawierać błędy, dlatego warto zainteresować się trybem debug, który dzięki wyświetlanym zmiennym pomoże Ci wykryć i skorygować usterki.

Sprawne posługiwanie się trybem debug znacznie ułatwia wyszukiwanie błędów, jak sama nazwa wskazuje w skrócie: bug - oznacza błąd a debug jest pochodną tego słowa. Przydatne są również klawisze rozszerzające możliwości debugowania np. skrót Ctrl+C wyświetlający tzw. przestrzeń kolizyjną walczących postaci, dane na ich temat, oraz atrybuty NotHitBy.


Uruchomienie i konfiguracja trybu Debug

Tryb Debug można uruchomić na różne sposoby zależnie od tego jak skonfigurowany jest Mugen. Jeśli chcemy zmienić domyślne ustawienia trybu debug, lub wolimy żeby Mugen domyślnie otwierany był w tym trybie to otwieramy plik mugen.cfg znajdujący się w folderze data i przechodzimy do zakładki [Debug].

 debug 004

[Debug]
; 1 - mugen zostaje uruchomiony domyślnie w trybie debug.
; 0 - wyłącza domyślne uruchamianie mugena w debug mode.
Debug = 1

; 1 - możliwość uruchomienia trybu debug po wciśnięciu Ctrl+D.
; 0 - wyłączenie skrótu klawiszowego Ctrl+D.
AllowDebugMode = 1

; 1 - debug keys (spacja, F1-F4) zawsze działają.
; 0 - debug keys działają tylko w trybie debug.
AllowDebugKeys = 1

; 1 - uruchamia mugena z przyśpieszeniem.
; 0 - uruchamia mugena w domyślnej szybkości.
Speedup = 0

; Domyślna arena na szybką walkę w trybach versus.
StartStage = stages/stage0.def

Informacje wyświetlane w trybie Debug

debug 002

Pierwsza linijka:

Frames : ilość tików/klatek wykonanych przez Mugena od rozpoczęcia walki (60 = 1 sekunda).
VRet : 0 - VRetrace wyłączony , 1 - VRetrace włączony (zmiana za pomocą debug key Ctrl+V).
Speed : 0 - mugen działa w normalnej szybkości, 1 - przyśpieszenie jest wyłączone (zmiana za pomocą debug key Ctrl+S).
Skip : ilość opuszczonych klatek animacji (zmiana za pomocą debug key Ctrl+F).

Druga linijka:

Nazwa i numer ID postaci lub helpera.

Trzecia linijka:

ActionID : Numer wykonywanej animacji.
Spr : Numer grupy i sprita aktualnie wyświetlanego.
Elemno : Pierwszy numer wyświetla aktualną klatekę wykonywanej animacji. Drugi numer informuje o liczbie wszystkich klatek składających się na animację.
Time : Pierwszy numer to czas, jaki upłynął od rozpoczęcia animacji. Drugi numer przedstawia całkowity czas animacji.

Czwarta linijka:

State no : Numer stanu, w jakim znajduję się postać lub helper.
Ctrl : Flaga kontrolna (możliwość kontroli postaci): 0 - wyłączona, 1 - włączona.
Type : Typ stanu, w jakim znajduje się postać: 1 - akcje wykonywane stojąc, 2- kucając, 3 - w powietrzu, 4 - leżąc.
MoveType : Aktywność postaci: 0 - zwykła, 1 - atak, 2 - postać jest atakowana.

Postać ma też możliwość za pomocą odpowiednich kontrolerów dopisać tu jakieś zmienne. Dzięki temu łatwo możesz sprawdzić czy napisany kod działa jak należy. Wyświetlane dane dotyczą też Helperów.


Klawisze trybu Debug (Debug keys)

Klawisze są opisane w formie: Klawisz : Funkcja.

F1 : Życie przeciwnika (player2) wynosi zero.
Ctrl + F1 : Życie gracza (player1) wynosi zero.
F2 - Wszystkim graczom zostaje 1 pkt. życia.
Ctrl + F2 : Graczowi zostaje 1 pkt życia.
Shift + F2 : Przeciwnikowi zostaje 1 pkt życia.
F3 : Ładuje do pełna paski energii.
Ctrl + Shift + F3 : Ciągle pełne paski energii. [Mugen 1.1]
F4 : Powtórzenie aktualnej rundy (restart rundy).
Shift + F4 - Restart do 1 rundy, ponownie wczytywane są dane o planszy i postaciach.
F5 : Koniec czasu (Time Over).
F12 : Screenshot, zapisuje zrzut ekranu w formacie .pcx lub .png do folderu z mugenem.
Ctrl + C : Wyświetla tzw. obszary kolizyjne, dane postaci, oraz atrybuty NotHitBy (kolejne użycie przełącza postać).
Ctrl + D : Przełącza Mugena w tryb Debug, kolejne użycie przełącza dane między postaciami P1, P2, P3, P4 i dodatkowymi obiektami jak Helpery.
Ctrl + I : Wymusza chwilowe zatrzymanie wszystkich postaci w postawie stojącej.
Ctrl + L : Wyłącza/Włącza wyświetlanie pasków życia i energii (lifebars).
Ctrl + S : Włącza/Wyłącza przyśpieszenie.
Ctrl + V : Włącza/Wyłącza V-sync (stops "shearing").
Ctrl + # : (zamiast # wciskamy od 1 do 4) Włącza/Wyłącza kontrolę postaci przez komputer lub gracza.
Ctrl + Alt + # : (zamiast # wciskamy od 1 do 4) Wyłącza/Włącza postacie (wyświetlanie postaci).
Spacja : Przywraca postaciom pełne życie i energię.


Dodatkowa linia Debug

debug 003

Można dodać własną treść jako dodatkową linię Debug. Służą do tego odpowiednie typy kontrolerów. Przykładowo do stanu kontrolnego [StateDef -1] w pliku CMD danej postaci na końcu można dodać:

[StateDef -1]
....

[State -1, DisplayToClipboard]
type = DisplayToClipboard
trigger1 = 1
text = "Moja dodatkowa linia \n"
;params =

[State -1, AppendToClipboard]
type = AppendToClipboard
trigger1 = 1
text = "var(10) = %d vel x = %f"
params = var(10),vel x

Każdy kontroler ma swój typ i parametry, po wiecej informacji o budowie stanów i kontrolerów zobacz do: Plik ST - stany postaci [StateDef] i Lista kontrolerów stanów [State].

Napisz komentarz w tym Artykule