Polish

[Camera] - ustawienia kamery i wyświetlania

arena 05

[Camera] : (tekst) Ustawienia kamery i wyświetlania, kamera służy do podglądu akcji na arenie.

StartX = 0 : (liczba_c) Startowe ustawienie wyświetlania mapy na osi X, przy starcie mapa będzie starała się przesunąć do pozycji 0, więc standard to: StartX = 0.

StartY = 0 : (liczba_c) Startowe ustawienie wyświetlania mapy na osi Y, standard to: StartY = 0.

BoundLeft = -50 : (liczba_c) Maksymalne możliwe przesunięcie kamery w lewo na arenie, wartości powinny być ujemne, liczone od krawędzi ekranu.

BoundRight = 50 : (liczba_c) Maksymalne możliwe przesunięcie kamery w prawo na arenie, wartości powinny być dodatnie, liczone od krawędzi ekranu.

BoundHigh = -25 : (liczba_c) Maksymalne możliwe przesunięcie kamery w górę kiedy postać podskoczy lub lata, wartości powinny być ujemne, liczone od krawędzi ekranu. Standard to: BoundHigh = -25.

BoundLow = 0 : (liczba_c) Maksymalne możliwe przesunięcie w dół, proponuje się 0. Standard to: BoundLow = 0.

Tension = 50 : (liczba_c) Dystans poziomy do prawej i lewej krawędź ekranu, kamera zacznie podążać za postacią kiedy ta zbliży się bardziej do krawędzi niż podana wartość. Proponowane są wartości miedzy 0 a 160, najczęściej między 50 a 60, dla standardowej rozdzielczości 160 to połowa z 320, czyli połowa szerokości ekranu, dla tego na tę wartość ma wpływ rozdzielczość areny. Standard to: Tension = 50.

FloorTension = 0 : (liczba_c) Minimalny dystans pionowy najwyższej postaci od podłoża areny, który wywoła podążanie kamery za postacią. Wartości powinny być dodatnie. Dla wysokich aren proponuje się wartości między 20 a 30. Standard to: FloorTension = 0.

VerticalFollow = 0.2 : (liczba_rz) Efekt pionowego podążania za najwyżej położoną postacią, jeżeli podskakuje lub lata ekran podąża za nią z określoną prędkością dzięki podanemu współczynnikowi. Proponowane są wartości między 0 a 1. 0 = oznacza że kamera nie będzie podążała za postacią, 1 = kamera będzie starała się trzymać postaci jak najbliżej. Standard to: VerticalFollow = 0.

OverdrawHigh = 0 : (liczba_c) Dodatkowa wysokość wyświetlania areny ponad górną część ekranu, przydatna przy efekcie trzęsienia EnvShake, lub jeżeli wysokość ekranu jest większa niż ustalona wysokość areny.

OverdrawLow = 0 : (liczba_c) Dodatkowa wysokość wyświetlania areny pod dolną część ekranu, przydatna przy efekcie trzęsienia EnvShake, lub jeżeli wysokość ekranu jest większa niż ustalona wysokość areny.

CutHigh = 0 : (liczba_c) Możliwa wysokość obcięcia wyświetlania areny ponad górną część ekranu, jeżeli wysokość ekranu jest mniejsza niż ustalona wysokość areny. Jeżeli wpis zostanie zignorowany Mugen będzie próbował sam dopasować odpowiednie wartości.

CutLow = 0 : (liczba_c) Możliwa wysokość obcięcia wyświetlania areny pod dolną część ekranu, jeżeli wysokość ekranu jest mniejsza niż ustalona wysokość areny. Jeżeli wpis zostanie zignorowany Mugen będzie próbował sam dopasować odpowiednie wartości.

Przykład:

[Camera] ;ustawienia kamery i wyświetlania
StartX = 0 ;start na osi X
StartY = 0 ;start na osi Y
BoundLeft = -50 ;max przesunięcie kamery w lewo
BoundRight = 50 ;max przesunięcie kamery w prawo
BoundHigh = -25 ;max przesunięcie kamery w górę
BoundLow = 0 ;max przesunięcie kamery w dół
Tension = 50 ;dystans do prawej i lewej krawędzi ekranu
FloorTension = 20 ;dystans od podłoża który wywoła podążanie
VerticalFollow = 0.2 ;efekt podążania za postacią
OverdrawHigh = 0 ;dodatkowe wyświetlanie areny w górę
OverdrawLow = 0 ;dodatkowe wyświetlanie areny w dół
CutHigh = 0 ;wysokość obcięcia ponad górną część ekranu
CutLow = 0 ;wysokość obcięcia pod dolną część ekranu

Napisz komentarz w tym Artykule