Polish

[BGdef] - definicja tła areny

obiekty graficzne 03obiekty graficzne 04

W tym miejscu dodaje się grafikę która będzie wyświetlana na arenie. Grafikę dodaje się według schematów, używając kilku typów obiektów.

Mugen właściwie określa to jako tła które są nakładane warstwowo ale określiłem to jako obiekt bo ma to swoją nazwę i typ, w zależności od typu wyświetla pojedynczy sprit lub animację. Wszystkie obiekty mają wyświetlać lub kontrolować grafikę w danym obszarze, obszar ten jest odpowiednio zdefiniowany tzn. ma swoją nazwę a obiekty przejmują tę nazwę. Jeżeli nazwa będzie zła, obiekt nie zostanie wczytany. Z reguły przy definicji możesz dodawać też ścieżkę do pliku SFF. Jak widać na przykładach wszystko opiera się na tym samym schemacie. Są cztery typy obiektów, poza ustawieniami każdego obiektu można je jeszcze razem kontrolować po określonym numerze ID.

Na nakładanie obiektów wpływa kolejność ich wywołania (te dodane niżej w kodzie nałożą się na te dodane wyżej). Pamiętaj, że nie musisz podawać wszystkich parametrów jeżeli uważasz, że ich nie potrzebujesz, Mugen ustawi dla nich standardowe wartości, wywoła błąd tylko kiedy będzie brakowało ważnego parametru lub będzie on nie przy tym obiekcie co trzeba, ostatecznie zignoruje parametr.

[BGdef] : (tekst) Definicja tła areny.

Spr = plik.sff : (tekst) Ścieżka do pliku SFF.

DebugBG = 0 : (0/1) 1 = włącza tryb debug tła, powoduje zamalowanie standardowo czarnego tła na inny kolor, tak żeby łatwo zobaczyć luki w rozmieszczeniu grafiki. Po zakończeniu prac zaleca się wyłączenie tego trybu ponieważ zmniejsza wydajność. Standard to DebugBG = 0.

Obiekty graficzne oraz ich kontrola opisane są w artykule: Edytowanie Mugena » Obiekty graficzne w Mugenie.

Przykładowy schemat tła areny z obiektami:

[BGdef] ; Definicja tła areny.
spr = plik.sff ; (tekst) Ścieżka do pliku SFF.
debugbg = 0 ; (0/1) Włącz/wyłącz tryb debug tła.
...

[BG Nazwa obiektu] ; 1 obiekt.
type = normal ; (tekst) Typ obiektu.
...

[BG Nazwa obiektu 2]
type = parallax
...

[BG Nazwa obiektu 3]
type = normal
...

[BGCtrlDef Nazwa kontroli] ; Definicja kontroli obiektów.
...

[BGCtrl Nazwa kontrolera]
type = VelSet
...

[BGCtrl Nazwa kontrolera 2]
type = VelSet
...

Napisz komentarz w tym Artykule