Polish

Logowanie 

Ostatnio na Forum 

  • Brak postów do publikacji.

Nowiny z Internetu 

Reklama 

button rpgmakerbutton szowelbutton gamestiabutton tsukurubutton fantasybestarium manganimebutton kyaaretrobuttonrmtekabutton 1

Kto jest on-line 

Odwiedza nas 270 gości oraz 0 użytkowników.

[PlayerInfo] - położenie postaci

arena 03

[PlayerInfo] : (tekst) Grupa z położeniem postaci.

P1startX = -70 : (liczba_c) Pozycja startowa pierwszej postaci na osi X, standard to: P1startX = -70.

P1startY = 0 : (liczba_c) Pozycja startowa na osi Y, powinna być to wartość: 0 ponieważ oznacza to rejon po którym chodzi postać. Jeżeli dasz inną wartość to przy podskoku, upadku itd. postać wróci na pozycję 0.

P1startZ = 0 : (liczba_c) Pozycja startowa na osi Z, standard to1 0, nie obsługiwana w nowszych wersjach silnika.

P1facing = 1 : (liczba_c) Kierunek w który skierowana jest pierwsza postać, 1 = w prawo, -1 = w lewo.

P2startX = 70

P2startY = 0

P2startZ = 0

P2facing = -1

P3startX = -100

P3startY = 0

P3startZ = 0

P3facing = 1

P4startX = 100

P4startY = 0

P4startZ = 0

P4facing = -1

LeftBound = -1000 : (liczba_c) Maksymalna możliwa przestrzeń poruszania się postaci i obiektów na osi X w lewo względem ekranu, nie chodzi tu o kamerę. Dla Win Mugena lewa krawędź ekranu to 0, Mugen 1.0 przyjmuje 0 za środek osi X. Standard to: LeftBound = -1000.

RightBound = 1000 : (liczba_c) Maksymalna możliwa przestrzeń poruszania się postaci i obiektów na osi X w prawo. Dla Win Mugena standard to: RightBound = 1000 czyli 319 + 681. Mugen 1.0 liczy wartość od środka osi X czyli 1000 to 160 + 840.

TopBound = 0 : (liczba_c) Maksymalna możliwa przestrzeń poruszania się na osi Z w głąb areny, nie obsługiwana w nowszych wersjach silnika.

BotBound = 0 : (liczba_c) Maksymalna możliwa przestrzeń poruszania się na osi Z w przód areny, nie obsługiwana w nowszych wersjach silnika.

Przykład:

[PlayerInfo] ;położenie postaci

P1startX = -70 ;pozycja startowa X
P1startY = 0 ;pozycja startowa Y
P1startZ = 0 ;pozycja startowa Z
P1facing = 1 ;skierowanie postaci

P2startX = 70
P2startY = 0
P2startZ = 0
P2facing = -1

P3startX = -100
P3startY = 0
P3startZ = 0
P3facing = 1

P4startX = 100
P4startY = 0
P4startZ = 0
P4facing = -1

LeftBound = -1000 ;maksymalna przestrzeń osi X w lewo
RightBound = 1000 ;maksymalna przestrzeń osi X w prawo
TopBound = 0 ;maksymalna przestrzeń osi Z w głąb
BotBound = 0 ;maksymalna przestrzeń osi Z w przód

Napisz komentarz w tym Artykule