Polish

Logowanie 

Ostatnio na Forum 

 • Brak postów do publikacji.

Nowiny z Internetu 

Reklama 

button rpgmakerbutton szowelbutton gamestiabutton tsukurubutton fantasybestarium manganimebutton kyaaretrobuttonrmtekabutton 1

Kto jest on-line 

Odwiedza nas 129 gości oraz 0 użytkowników.

Czcionki 

Czcionki [Win Mugen]

Plik FNT v1

Dos Mugen i Win Mugen obsługiwał jedynie czcionki graficzne w formacie FNT, które były zbudowane z pojedynczego 8 bitowego sprita, z opisanymi wymiarami, współrzędnymi, itd., konkretnego znaku na tym spricie.

czcionki 01

[Def]
Size = 4,6
Spacing = 0,0
Colors = 1
Offset = 0,0
Type = Variable
; Character mapping:
; Char, Start_X, Width_of_char
[Map]
A 0 4
B 4 4
C 8 4
D 12 4
E 16 4
...

Do tworzenia czcionki trzeba użyć dostarczonego z Mugenem narzędzia lub poszukać alternatywnego programu, jak przykładowy Font Factory, którego można znaleźć w Pliki do pobrania.

czcionki 02

Bank koloru

W czcionkach prowadzono tzw. „banki koloru”. Czcionka może używać mniej kolorów niż 256, przykładowo może używać 16 kolorów. W tedy bank koloru zaczyna się od 255 koloru do 240 koloru, kolejny bank to kolory od 239 do 224, kolejny bank to kolory od 223 do 208, itd. W zależności od programu kolejność wyświetlanych kolorów może być inna.

czcionki 03czcionki 04

[Title Info]
...
menu.item.font = 3,0,0 ; czcionka z bankiem koloru 0
menu.item.active.font = 3,5,0 ; czcionka z bankiem koloru 5
menu.item.spacing = 0, 13
menu.itemname.arcade = "ARCADE"
menu.itemname.versus = "VS MODE"
...
[Title Info]
...
menu.item.font = 3,1,0 ; czcionka z bankiem koloru 1
menu.item.active.font = 3,6,0 ; czcionka z bankiem koloru 6
menu.item.spacing = 0, 13
menu.itemname.arcade = "ARCADE"
menu.itemname.versus = "VS MODE"
...

czcionki 05czcionki 06

Czcionki [Mugen 1.0] [Mugen 1.1]

FNT v2

Nowe czcionki, czyli FNT v2, używają pliku DEF z opisem czcionki i pliku czcionki (TTF lub TTC) lub pliku SFF v2. Więcej na temat pliku SFF znajdziesz w Grafika i paleta kolorów.

czcionki 07

 

DEF + SFF v2

Zapis pliku DEF:

[FNT v2]
fntversion = 2,00 ; FNT v2, numer wersji. Nie zmieniaj.
name = "4x6 variable" ; Nazwa czcionki. 

[Def]
Type = bitmap ; Typ czcionki: bitmapowa, używająca pliku SFF v2.
BankType = palette ; Numery banków są odwzorowywane na numery palety (0, bank).
Size = 3,6 ; Rozmiar czcionki: szerokość, wysokość. Szerokość jest używana dla spacji.
Spacing = 1,0 ; Odstęp między glifami czcionki: szerokość, wysokość.
Offset = 0,0 ; Dodatkowe przesunięcie : oś X, oś Y.
File = f-4x6.sff ; Nazwa pliku SFF zawierającego glify. Używaj tylko SFF v2.
; Uwaga: Wszystkie jednostki są w pikselach.
; Tekst wyświetlany przez czcionki bitmapowe może być tylko w formacie ASCII.

Proponuje się używać tylko znaków w formacie ASCII, znaki drukowalne to te w zakresie od 32 do 126. Według twórców Mugena tylko znaki drukowalne powinny być reprezentowane spritami.

Kody ASCII:

========= ========= =========
znak nr. znak nr. znak nr.
--------- --------- ---------
spacja 32 @   64 `   96
!   33 A   65 a   97
"   34 B   66 b   98
#   35 C   67 c   99
$   36 D   68 d   100
%   37 E   69 e   101
&   38 F   70 f   102
'   39 G   71 g   103
(   40 H   72 h   104
)   41 I   73 i   105
*   42 J   74 j   106
+   43 K   75 k   107
,   44 L   76 l   108
-   45 M   77 m   109
.   46 N   78 n   110
/   47 O   79 o   111
0   48 P   80 p   112
1   49 Q   81 q   113
2   50 R   82 r   114
3   51 S   83 s   115
4   52 T   84 t   116
5   53 U   85 u   117
6   54 V   86 v   118
7   55 W   87 w   119
8   56 X   88 x   120
9   57 Y   89 y   121
:   58 Z   90 z   122
;   59 [   91 {   123
<   60 \   92 |   124
=   61 ]   93 }   125
>   62 ^   94 ~   126
?   63 _   95 (del) 127
========= ========= =========

Cała zasada polega na dodawaniu spritów reprezentujących dane znaki do grupy 0 i z konkretnym numerem sprita w grupie odpowiadającego za ten znak. Przykładowo dla cyfry „5” numer sprita to 53, dla cyfry „0” numer sprita to 48.

Pliki SFF v2 dla Mugena 1.0 mogą zawierać w sobie grafikę 8 bitową z paletami kolorów jak te z plików ACT.

Bank koloru.
Rolę banków koloru w wypadku grafiki 8 bitowej, pełnią dodatkowe palety kolorów załadowane do pliku SFF.

czcionki 08

Pliki SFF v2 dla Mugena 1.1 mogą zawierać w sobie grafikę 8 bitową z paletami kolorów jak te z plików ACT, oraz grafikę 24 lub 32 bitową.

Bank koloru.
Rolę banków koloru w wypadku grafiki 8 bitowej, pełnią dodatkowe palety kolorów załadowane do pliku SFF, lub w wypadku grafiki True Color (24 lub 32 bitowej) rolę banków koloru pełnią kolejne grupy spritów. Przykładowo grupa 0 to sprity zółte a grupa 1 to sprity niebieskie.

czcionki 09

 

DEF + TrueType

Zapis pliku DEF:

[FNT v2]
fntversion = 2,00 ; FNT v2, numer wersji. Nie zmieniaj.
name = "Arial" ; Nazwa czcionki.
author = "Microsoft" ; Autor czcionki.

[Def]
Type = truetype ; Typ czcionki: TrueType, pliki TTF lub TTC w formacie ASCII lub UTF-8.
Size = 18,36 ; Rozmiar czcionki: szerokość, wysokość. Tylko wysokość jest używana dla czcionek TrueType.
Spacing = 1,1 ; Odstęp między glifami czcionki: szerokość, wysokość.
Offset = 0,0 ; Dodatkowe przesunięcie : oś X, oś Y.
File = arial.ttf ; Nazwa pliku czcionki. Mugen przeszukuje katalog czcionek systemu Windows, jeśli nie znajdzie czcionki w katalogu font.
Blend = 1 ; Preferowany tryb mieszania: 0 - brak, 1 - mieszany.
; Uwaga: Wszystkie jednostki są w pikselach.
; Tekst wyświetlany przez czcionki TrueType może być w formacie ASCII lub UTF-8.

czcionki 10

Czcionki TrueType to pliki TTF lub TTC w formacie ASCII lub UTF-8. Mugen przeszukuje katalog czcionek systemu Windows, jeśli nie znajdzie czcionki w katalogu FONT.

Bank koloru.
Czcionki TrueType nie mają banków koloru dla tego wprowadzono w motywie dodatkowe narzucenie koloru czcionce w wartościach RGB, działa to też dla czcionek bitmapowych.

;Title screen definition
[Title Info]
...
menu.item.font = 4,0,0 ; 4 - numer czcionki, 0 - bank koloru, 0 - wyrównanie tekstu do środka
menu.item.active.font = 4,5,0, 224,0,0 ; 4 - numer czcionki, 5 - bank koloru, 0 - wyrównanie do środka, 224,0,0 - narzucony czcionce kolor czerwony
...

czcionki 11czcionki 12

Napisz komentarz w tym Artykule