Polish

[StageInfo] - podstawowe parametry

[StageInfo] : (tekst) Grupa z podstawowymi parametrami areny.

zOffset = 200 : (liczba_c) Wartość określa na jakiej wysokości znajduje się podłoże areny (podłoga), konkretnie chodzi tu o pozycję 0 na osi Y areny, standard to: zOffset = 200, ponieważ środek osi jest usadowiony wysoko tak jak na grafice we wstępie. Nazwa jest myląca i sugeruje oś Z, została zachowana z powodów kompatybilności.

zOffsetLink = ID : (liczba_c) Numer ID dla zOffset, dzięki obiektowi o typie dummy, który jest opisany w: Obiekty graficzne w mugenie, można dynamicznie zmieniać pozycję zOffset. Jeżeli nie chcesz dynamicznie wpływać tym obiektem na zOffset, nie musisz dodawać tego wpisu.

AutoTurn = 1 : (0/1) 1 = uruchamia autoodwracanie się postaci twarzą do siebie, 0 = wyłącza autoodwracanie.

ResetBG = 1 : (0/1) Restartowanie areny między rundami. Jeżeli chcesz restartować (czyścić) arenę między rundami wstaw tu 1. Jeżeli np. stworzyłeś animację drzewa w które uderzył piorun i przewróciło się ono, to jeżeli nie chcesz żeby podczas 2 rundy sytuacja się powtórzyła, w takiej sytuacji wstaw tu 0.

HiRes = 0 : (0/1) [Win Mugen plus] Opcja powstała w jednej z modyfikacji Win Mugena, która obsługiwała areny z grafiką dla rozdzielczości 640x480. W innych wersjach Mugena wpis nie jest wspierany ale w Mugenie 1.0 wpis jest interpretowany jako LocalCoord = 640,480. Jak przekonwertować arenę Hi-res z Win Mugen plus do Mugen 1.0 ? Zobacz w Pytania i odpowiedzi - F.A.Q. » Jak to zrobić ?

LocalCoord = X, Y : (liczba_c) Mugen zgodnie z wpisem LocalCoord który informuje o rozdzielczości, przeskaluje rozdzielczość obiektu odpowiednio do rozdzielczości Mugena. Jeżeli LocalCoord nie zostanie użyty to Mugen przyjmie standardowe wartości. Standard to: LocalCoord = 320, 240. Zobacz: Rozdzielczość i LocalCoord.

xScale = 1 : (liczba_rz) Skalowanie na osi X dla przesunięć, pozycji, spritów, animacji, itd. Standard to: xScale = 1.

yScale = 1 : (liczba_rz) Skalowanie na osi Y dla przesunięć, pozycji, spritów, animacji, itd. Standard to: yScale = 1.

Przykład:

[StageInfo] ;podstawowe parametry
zOffset = 200 ;podłoże areny
zOffsetLink = 0 ;ID dla zOffset
AutoTurn = 1 ;auto odwracanie postaci
ResetBG = 1 ;restartowanie areny
Localcoord = 320, 240 ;informuje o rozdzielczości
xScale = 1 ;skala osi X
yScale = 1 ;skala osi Y

Napisz komentarz w tym Artykule