Polish

[Camera] - ustawienia kamery i wyświetlania

arena 05

[Camera] : (tekst) Ustawienia kamery i wyświetlania, kamera służy do podglądu akcji na arenie.

StartX = 0 : (liczba_c) Startowe ustawienie wyświetlania mapy na osi X, przy starcie mapa będzie starała się przesunąć do pozycji 0, więc standard to: StartX = 0.

StartY = 0 : (liczba_c) Startowe ustawienie wyświetlania mapy na osi Y, standard to: StartY = 0.

BoundLeft = -50 : (liczba_c) Maksymalne możliwe przesunięcie kamery w lewo na arenie, wartości powinny być ujemne, liczone od krawędzi ekranu.

BoundRight = 50 : (liczba_c) Maksymalne możliwe przesunięcie kamery w prawo na arenie, wartości powinny być dodatnie, liczone od krawędzi ekranu.

BoundHigh = -25 : (liczba_c) Maksymalne możliwe przesunięcie kamery w górę kiedy postać podskoczy lub lata, wartości powinny być ujemne, liczone od krawędzi ekranu. Standard to: BoundHigh = -25.

BoundLow = 0 : (liczba_c) Maksymalne możliwe przesunięcie w dół, proponuje się 0. Standard to: BoundLow = 0.

Tension = 50 : (liczba_c) Dystans poziomy do prawej i lewej krawędź ekranu, kamera zacznie podążać za postacią kiedy ta zbliży się bardziej do krawędzi niż podana wartość. Proponowane są wartości miedzy 0 a 160, najczęściej między 50 a 60, dla standardowej rozdzielczości 160 to połowa z 320, czyli połowa szerokości ekranu, dla tego na tę wartość ma wpływ rozdzielczość areny. Standard to: Tension = 50.

obrazek arena 08obrazek arena 09

TensionHigh = 100 : (liczba_c) Dystans pionowy od górnej krawędzi ekranu, kamera zacznie podążać za postacią kiedy ta zbliży się bardziej do krawędzi niż podana wartość, parametr jest związany ze skalowaniem areny. Jeżeli zostaną użyte TensionHigh i TensionLow, to FloorTension i VerticalFollow zostaną zignorowane.

TensionLow = 0 : (liczba_c) Dystans pionowy od dolnej krawędzi ekranu, kamera zacznie podążać za postacią kiedy ta zbliży się bardziej do krawędzi niż podana wartość, parametr jest związany ze skalowaniem areny. Jeżeli zostaną użyte TensionHigh i TensionLow, to FloorTension i VerticalFollow zostaną zignorowane.

FloorTension = 0 : (liczba_c) Minimalny dystans pionowy najwyższej postaci od podłoża areny, który wywoła podążanie kamery za postacią. Wartości powinny być dodatnie. Dla wysokich aren proponuje się wartości między 20 a 30. Standard to: FloorTension = 0. Nie używaj jeżeli chcesz skalować arenę.

VerticalFollow = 0.2 : (liczba_rz) Efekt pionowego podążania za najwyżej położoną postacią, jeżeli podskakuje lub lata ekran podąża za nią z określoną prędkością dzięki podanemu współczynnikowi. Proponowane są wartości między 0 a 1. 0 = oznacza że kamera nie będzie podążała za postacią, 1 = kamera będzie starała się trzymać postaci jak najbliżej. Standard to: VerticalFollow = 0. Nie używaj jeżeli chcesz skalować arenę.

StartZoom = 1 : (liczba_rz) Skala startowa, przy używaniu skalowania na kamerę przestają mieć wpływ: BoundLeft, BoundRight, BoundHigh, BoundLow. Należy odpowiednio przygotować grafikę areny tak żeby przy maksymalnym oddaleniu nie było dziur w grafice. Standard to: StartZoom = 1.

ZoomOut = 1 : (liczba_rz) Skala oddalenia, maksymalne oddalenie. Przy wartości ZoomOut = 0.5 kamera może się oddalić na taką odległość aż grafika będzie o połowę mniejsza. Standard to: ZoomOut = 1.

ZoomIn = 1 : (liczba_rz) Skala przybliżenia, maksymalne przybliżenie Standard to: ZoomIn = 1.

OverdrawHigh = 0 : (liczba_c) Dodatkowa wysokość wyświetlania areny ponad górną część ekranu, przydatna przy efekcie trzęsienia EnvShake, lub jeżeli wysokość ekranu jest większa niż ustalona wysokość areny.

OverdrawLow = 0 : (liczba_c) Dodatkowa wysokość wyświetlania areny pod dolną część ekranu, przydatna przy efekcie trzęsienia EnvShake, lub jeżeli wysokość ekranu jest większa niż ustalona wysokość areny.

CutHigh = 0 : (liczba_c) Możliwa wysokość obcięcia wyświetlania areny ponad górną część ekranu, jeżeli wysokość ekranu jest mniejsza niż ustalona wysokość areny. Jeżeli wpis zostanie zignorowany Mugen będzie próbował sam dopasować odpowiednie wartości.

CutLow = 0 : (liczba_c) Możliwa wysokość obcięcia wyświetlania areny pod dolną część ekranu, jeżeli wysokość ekranu jest mniejsza niż ustalona wysokość areny. Jeżeli wpis zostanie zignorowany Mugen będzie próbował sam dopasować odpowiednie wartości.

Przykład:

[Camera] ;ustawienia kamery i wyświetlania
StartX = 0 ;start na osi X
StartY = 0 ;start na osi Y
BoundLeft = -50 ;max przesunięcie kamery w lewo
BoundRight = 50 ;max przesunięcie kamery w prawo
BoundHigh = -25 ;max przesunięcie kamery w górę
BoundLow = 0 ;max przesunięcie kamery w dół
Tension = 50 ;dystans do prawej i lewej krawędzi ekranu
TensionHigh = 100 ;dystans od góry dla podążania kamery
TensionLow = 0 ;dystans od dołu dla podążania kamery
StartZoom = 1 ;skala startowa
ZoomOut = 0.5 ;skala oddalenia
ZoomIn = 1 ;skala przybliżenia
OverdrawHigh = 0 ;dodatkowe wyświetlanie areny w górę
OverdrawLow = 0 ;dodatkowe wyświetlanie areny w dół
CutHigh = 0 ;wysokość obcięcia ponad górną część ekranu
CutLow = 0 ;wysokość obcięcia pod dolną część ekranu

Napisz komentarz w tym Artykule