Polish

[Shadow] – cień postaci

areny 00 1

[Shadow] : (tekst) Opcje związane z cieniem.

Intensity = 128 : (liczba_c) Intensywność cienia, wartości od 0 do 255, 0 to minimum (nie widać cienia) a 255 to maksimum, standard to: Intensity = 128.

Color = 0,0,0 : (liczba_c) Kolorystyka cienia w RGB, teoretycznie można nadać tu kolor cienia podając wartości od 0 do 255 dla każdego z kolorów, standard to: Color = 0,0,0.

yScale = 0.4 : (liczba_rz) Skala cienia, liczby dodatnie kierują cień w dół, ujemne w górę, standard to: yScale = 0.4.

Fade.Range = -200,-50 : (liczba_c) Zasięg cienia na osi Y składa się z dwóch wartości. Pierwsza to maksymalna odległość, jeżeli postać ją przekroczy, cień zniknie. Druga to średnia wartość, po jej przekroczeniu cień staje się mniej intensywny, natomiast poniżej cień ma taką samą intensywność jaka ustawiona jest w Intensity. Jeżeli wpis zostanie pominięty, standard to: Fade.Range = 0,0; w tedy cień jest zawsze widoczny. Wartości są ujemne dla postaci skaczącej w górę.

xShear = 0 : (liczba_rz) Skręt cienia, liczby dodatnie skręcają cień w lewo, ujemne w prawo. Standard to: xShear = 0.

Przykład:

[Shadow] ;cień postaci
Intensity = 128 ;intensywność cienia
Color = 0,0,0 ;kolor
yScale = 0.4 ;skala cienia
Fade.Range = 0,0 ;zasięg cienia
xShear = 1 ;skręt cienia

Napisz komentarz w tym Artykule