Polish

Logowanie 

Ostatnio na Forum 

  • Brak postów do publikacji.

Nowiny z Internetu 

Reklama 

button rpgmakerbutton szowelbutton gamestiabutton tsukurubutton fantasybestarium manganimebutton kyaaretrobuttonrmtekabutton 1

Kto jest on-line 

Odwiedza nas 118 gości oraz 0 użytkowników.

Konsola [Mugen 1.1] 

Konsola [Mugen 1.1]

konsola 01

W Mugenie 1.1 wprowadzono konsolę (mconsole). Pozwala ona użytkownikowi na wykonywanie różnych zadań podobnie jak w wierszu poleceń systemu Windows. Konsola jest narzędziem służącym głównie do testowania i debugowania, nie jest przeznaczona do normalnej gry. Wiele komend jest wspólna z klawiszami trybu Debug, zobacz: 4. Klawisze trybu Debug (Debug keys) ..

Uruchomienie konsoli

Ctrl + ~ : konsolę można włączyć i wyłączyć przez połączenie klawiszy: Control + tylda.

Konsola zapamiętuje wpisywane komendy, można przechodzić miedzy wpisami za pomocą klawiszy kursorów: góra i dół.

Podczas wpisywania komend, kontrola nad postaciami jest wyłączona.

Konsola jest w trakcie rozwijania dla tego niektóre komendy mogą nie działać prawidłowo.

Dostępne komendy

clear : czyszczenie ekranu konsoli.

changestate <numer postaci> <numer stanu> : zmiana stanu dla konkretnej postaci, np.: dla postaci nr. 1 zmiana stanu na 5000, użyj: changestate 1 5000.

clearclipboard : czyści schowek trybu debug.

consoletoggle : włącza i wyłącza konsolę, działa tak jak klawisze: Ctrl + ~.

forcestand : wymusza chwilowe zatrzymanie wszystkich postaci w postawie stojącej, działa tak jak klawisze: Ctrl + I.

fps : pokazuje lub ukrywa FPS (ilość klatek na sekundę) w prawym górnym rogu ekranu.

framestep : działa tylko wtedy, gdy gra jest wstrzymana (podczas pauzy), pokazuje następną klatkę wyjściową.

help : wyświetla listę komend.

lifereset : przywraca postaciom pełne życie i energię, działa tak jak klawisz: Spacja.

matchreset : restart do 1 rundy, ponownie wczytywane są dane o planszy i postaciach, tak jak klawisze: Shift + F4.

maxpower : ładuje do pełna paski energii, działa tak jak klawisz: F3.

maxpowermode : tryb ciągle pełnych pasków energii, działa tak jak klawisze: Ctrl + Shift + F3

pause : pauza gry, działa tak jak klawisz: Pause, ale działa w każdym miejscu, może wywołać błędy graficzne poza walką.

quit : wyłącza Mugena.

roundreset : powtórzenie aktualnej rundy (restart rundy), działa tak jak klawisz: F4.

screenshot : zapisuje zrzut ekranu w formacie PNG do folderu z mugenem, działa tak jak klawisz: F12.

setlife <numer postaci> <ilość życia> : ustawia danemu numerowi postaci konkretną wartość energii życiowej, np.: dla postaci nr. 1 ustawienie życia na 1000, użyj: setlife 1 1000.

setroundtime <czas> : ustawia konkretną wartość pozostałego czasu trwania rundy, np.: setroundtime 20.

showclsn : wyświetla tzw. obszary kolizyjne, dane postaci, oraz atrybuty NotHitBy, kolejne użycie przełącza postać, działa tak jak klawisze: Ctrl + C.

toggleai <numer postaci> : włącza lub wyłącza kontrolę konkretnej postaci przez komputer (AI) lub gracza, działa tak jak klawisze: Ctrl + #, np.: dla postaci nr. 1 użyj: toggleai 1.

togglelifebars : wyłącza lub włącza wyświetlanie pasków życia i energii (lifebars).

toggleplayer <numer postaci> : wyłącza lub włącza konkretną postać (wyświetlanie postaci), działa tak jak klawisze: Ctrl + Alt + #, np.: dla postaci nr. 1 użyj: toggleplayer 1.

Napisz komentarz w tym Artykule