Polish

[Info] - podstawowe informacje

[Info] : (tekst) Grupa z informacjami.

Name = "Nazwa" : (tekst) Nazwa areny.

DisplayName = "Nazwa" : (tekst) Wyświetlana nazwa areny.

VersionDate = 05,30,2017 : (tekst) Data lub wersja areny (MM,DD,YYYY lub X.XX).

MugenVersion = 1.0 : (tekst) Wersja Mugena (X.XX).

Author = "Autor" : (tekst) Autor areny.

Przykład:

[Info] ;podstawowe informacje
Name = "Mountainside Temple" ;nazwa areny
DisplayName = "Mountainside Temple" ;wyświetlana nazwa
VersionDate = 09,30,2009 ;data lub wersja areny
MugenVersion = 1.0 ;wersja Mugena
Author = "Elecbyte" ;autor

Napisz komentarz w tym Artykule