Polish

Gdzie dodać scenorys ?

Postać

Wpisy odnoszące się do scenorysu dla postaci znajdują się w pliku DEF.

Intro : Odtwarzane raz po wyborze postaci w trybie Arcade.

Ending : Odtwarzane po zakończeniu gry w trybie Arcade. Default Ending lub końcowy komunikat gratulacyjny, nie zostanie odtworzony, jeśli zostanie zdefiniowane te zakończenie.

Plik DEF:

; Arcade mode
[Arcade]
intro.storyboard = intro.def
ending.storyboard = ending.def

scenorys 02

 

Motyw

Wpisy odnoszące się do scenorysów dla motywu znajdują się w pliku system.def, w kilku miejscach.

Logo : Odtwarzane raz po uruchomieniu Mugena.

Intro : Odtwarzane po Logo, lub po przejściu gry, przy ponownym rozpoczęciu.

Game Over Screen : Odtwarzane jeśli zostanie wybrana opcja "Nie" na ekranie kontynuacji.

Default Ending : Odtwarzane po zakończeniu gry w trybie Arcade, jeśli postać nie ma swojego zakończenia. Bez dodanego Default Ending i bez dodanego Ending w postaci, zostanie wyświetlony końcowy komunikat gratulacyjny.

End Credits : Odtwarzane po Ending.

Plik system.def:

[Files]
...
logo.storyboard = logo.def  ;Logo storyboard definition (optional)
intro.storyboard = intro.def ;Intro storyboard definition (optional)
...

;Game over screen definition
[Game Over Screen]
enabled = 1        ;Set to 1 to show game over screen, 0 to disable
storyboard = gameover.def ;Game over storyboard filename
...

;Game ending screen definition
;This screen shows up after the Win Screen.
;It will not be displayed if the winning character has an ending.
[Default Ending]
enabled = 0        ;Set to 1 to show default ending, 0 to disable
storyboard =       ;Default ending storyboard filename
...

;Ending credits screen definition
;This screen shows up after the Win Screen and Ending
 [End Credits]
enabled = 1        ;Set to 1 to show credits, 0 to disable
storyboard = credits.def ;Credits storyboard filename

scenorys 03

Napisz komentarz w tym Artykule