Polish

Logowanie 

Ostatnio na Forum 

  • Brak postów do publikacji.

Nowiny z Internetu 

Reklama 

button rpgmakerbutton szowelbutton gamestiabutton tsukurubutton fantasybestarium manganimebutton kyaaretrobuttonrmtekabutton 1

Kto jest on-line 

Odwiedza nas 538 gości oraz 0 użytkowników.

Informacje wyświetlane w trybie Debug

debug 002

Pierwsza linijka:

Frames : ilość tików/klatek wykonanych przez Mugena od rozpoczęcia walki (60 = 1 sekunda).
VRet : 0 - VRetrace wyłączony , 1 - VRetrace włączony (zmiana za pomocą debug key Ctrl+V).
Speed : 0 - mugen działa w normalnej szybkości, 1 - przyśpieszenie jest wyłączone (zmiana za pomocą debug key Ctrl+S).
Skip : ilość opuszczonych klatek animacji (zmiana za pomocą debug key Ctrl+F).

Druga linijka:

Nazwa i numer ID postaci lub helpera.

Trzecia linijka:

ActionID : Numer wykonywanej animacji.
Spr : Numer grupy i sprita aktualnie wyświetlanego.
Elemno : Pierwszy numer wyświetla aktualną klatekę wykonywanej animacji. Drugi numer informuje o liczbie wszystkich klatek składających się na animację.
Time : Pierwszy numer to czas, jaki upłynął od rozpoczęcia animacji. Drugi numer przedstawia całkowity czas animacji.

Czwarta linijka:

State no : Numer stanu, w jakim znajduję się postać lub helper.
Ctrl : Flaga kontrolna (możliwość kontroli postaci): 0 - wyłączona, 1 - włączona.
Type : Typ stanu, w jakim znajduje się postać: 1 - akcje wykonywane stojąc, 2- kucając, 3 - w powietrzu, 4 - leżąc.
MoveType : Aktywność postaci: 0 - zwykła, 1 - atak, 2 - postać jest atakowana.

Postać ma też możliwość za pomocą odpowiednich kontrolerów dopisać tu jakieś zmienne. Dzięki temu łatwo możesz sprawdzić czy napisany kod działa jak należy. Wyświetlane dane dotyczą też Helperów.

Napisz komentarz w tym Artykule