Polish

Logowanie 

Ostatnio na Forum 

  • Brak postów do publikacji.

Nowiny z Internetu 

Reklama 

button rpgmakerbutton szowelbutton gamestiabutton tsukurubutton fantasybestarium manganimebutton kyaaretrobuttonrmtekabutton 1

Kto jest on-line 

Odwiedza nas 272 gości oraz 0 użytkowników.

Wiersz poleceń 

Wstęp

wiersz polecen 001wiersz polecen 001 1

Mugen obsługuje kilka bardzo przydatnych komend wykorzystując w tym celu wiersz poleceń (command line). W tym artykule dowiesz się jak ich używać. Przykładowo dzięki szybkiej walce możesz przetestować swoją arenę lub postać bez ciągłego uruchamiania, przechodzenia do odpowiedniej opcji, wybierania postaci i areny oraz wyłączania Mugena.


Dostępne komendy

wiersz polecen 001 1wiersz polecen 001

Przy wpisywaniu komend istotna jest wielkość znaków.

Opcje

-h lub -? : Wyświetla pomoc i listę wszystkich dostępnych komend.
-log : Zapisauje dane z gry do podanej nazwy pliku tekstowego  np. "-log zapiswalk.txt".
-r : Mugen zostanie uruchomiony z wybranym motywem, musisz pokierować silnik prosto do pliku system.def lub folderu z nim np. "-r kfm/system.def". Więcej informacji w artykule: Modyfikacje wyglądu - Motyw i ScreenPack.
-configplugins : Konfiguracja pluginów dźwiękowych [tylko Win Mugen].

Opcje szybkiej walki

-p : Wybiera postać od 1 do 4 która zmierzy się w szybkiej walce z inną postacią np. "-p1 kfm", jednak można nazwy postaci podawać też bez komendy "-p".
-p.ai : Włącza sztuczną inteligencję dla konkretnej postaci np. "-p2.ai 1".
-p.color : Wybiera numer palety kolorów dla postaci, zapis tak samo jak wyżej.
-p.life : Postać od 1 do 4 zaczyna grę z wybraną ilościa życia np. "-p1.life 100".
-p.power : Postać od 1 do 4 zaczyna grę z wybraną ilością energii np. "-p2.power 3000".
-rounds : Ilość rund po której Mugen zostaje wyłączony np. "-rounds 3".
-s : Uruchamia Mugena z wybraną przez nas areną, jednak nie podawaj zakończenia ".def".

Opcje dodatkowe

-nojoy : Wyłącza obsługę Joysticka.
-nomusic : Wyłącza muzykę.
-nosound : Wyłącza wszystkie dźwięki i muzykę w grze.

Opcje specjalne

-storyboard : Uruchamia podany scenorys, należy podać ścieżkę do jego pliku DEF, np. "mugen.exe -storyboard data/kfm/intro.def ", można pominąć folder "data".


Przykłady zapisu

Dzięki wierszowi poleceń można stoczyć szybką walkę z komputerem, przetestować postać lub arenę, itd. Przykładowo żeby Mugen po uruchomieniu automatycznie zaczynał walkę pomiędzy postaciami Kung Fu Man (kfm) i Suave dude (suave), komenda powinna wyglądać następująco:

mugen.exe kfm suave

Żeby stoczyć tą samą walkę na arenie stage0.def wystarczy dodać parametr -s i nazwę pliku DEF areny:

mugen.exe kfm suave -s stage0

Natomiast ten przykład uruchomi walkę trzech Kung Fu Manów P1+P3 vs P2 z różnymi parametrami na arenie stage0-720.def:

mugen.exe -p1.color 2 kfm -p2.color 4 kfm -p3.ai 8 kfm -s stage0-720

Tworzenie pliku BAT

Wygodnym sposobem na uruchamianie Mugena z wybranym parametrem jest utworzenie pliku wsadowego BAT przez którego będzie się uruchamiało grę. W tym celu utwórz dokument tekstowy i zmień jego rozszerzenie z TXT na BAT, podaj nazwę pliku EXE uruchamiającego Mugena i zastosuj w nim wybraną komendę.

wiersz polecen 003

Umieszczając plik BAT w tym samym folderze co plik EXE nie trzeba wpisywać pełnej ścieżki, wystarczy nazwa pliku EXE. Przykładowy plik BAT otwiera Mugena z motywem "kfm":

wiersz polecen 004

Przed zmianą z TXT na BAT plik można otworzyć normalnie, po zamianie na plik BAT trzeba go edytować.

 

Aby były wyświetlane rozszerzenia plików, otwórz dowolny folder, następnie wybierz "Narzędzia > Opcje Folderów > Widok" i odznacz "Ukryj rozszerzenia plików znanych typów".

wiersz polecen 002


Tworzenie skrótu do pliku EXE

Zamiast pliku BAT można utworzyć skróty do pliku EXE uruchamiające Mugena z wybraną komendą. Jest kilka sposobów na utworzenie skrótu do programu.

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym, wolnym miejscu (np. na pulpicie) Pojawi się menu kontekstowe. Wybierz: Utwórz > Skrót do programu. W kreatorze tworzenia skrótu odnajdź plik EXE dopisując wybraną komendę.
  2. Przeciągnij plik EXE w dowolne miejsce (np. na pulpit), pojawi się menu z którego wybierz "Utwórz skróty tutaj" następnie sprawdź właściwości skrótu i po ścieżce do pliku dopisz wybraną komendę.

wiersz polecen 005

Przykładowy skrót otwierający Mugena z motywem "kfm":

wiersz polecen 006

Zależnie od Windowsa wszystkie menu i opcje mogą się nieco różnić, jednak zasada pozostaje ta sama.

 

Aby były wyświetlane rozszerzenia plików, otwórz dowolny folder, następnie wybierz "Narzędzia > Opcje Folderów > Widok" i odznacz "Ukryj rozszerzenia plików znanych typów".

wiersz polecen 002

Napisz komentarz w tym Artykule