Polish

Logowanie 

Ostatnio na Forum 

 • Brak postów do publikacji.

Nowiny z Internetu 

Reklama 

button rpgmakerbutton szowelbutton gamestiabutton tsukurubutton fantasybestarium manganimebutton kyaaretrobuttonrmtekabutton 1

Kto jest on-line 

Odwiedza nas 93 gości oraz 1 użytkownik.

Wstęp

konfiguracja mugena 06debug 004

W tym artykule znajdziesz informacje jak samodzielnie konfigurować Mugena. Chodzi tu o plik mugen.cfg z folderu data twojego Mugena. Warto samemu sprawdzić wszystkie opcje i skonfigurować Mugena pod kątem własnego sprzętu. W tym pliku znajdziesz więcej opcji niż te dostępne w opcjach gry opisane w artykule: Menu i ustawienia gry.

Przypominam że znak ";" oznacza "wiersz komentarza" i Mugen nie bierze pod uwagę niczego co jest po tym znaku wpisane.

mugen-dos-PL.cfg - Spolszczony plik konfiguracyjny Dos Mugena, żeby go używać należy zastąpić nim oryginalny plik mugen.cfg.


[Options] opcje dostępne z poziomu gry

menu i ustawienia 004

Część zawierająca podstawowe opcje, które można ustawić z poziomu gry, dodatkowo zawiera link do aktywnego motywu. Więcej znajdziesz w: Menu i ustawienia gry, Modyfikacje wyglądu - Motyw i ScreenPack, Wstęp do Mugena - opis plików i folderów.

[Options] ;Podstawowe opcje dostępne z poziomu gry.

;Poziom trudności
Difficulty = 8

;Ilość życia [%]
Life = 100

;Czas walki
Time = 99

;Szybkość gry:
; wolniej - [-9 do -1]
; normalnie - [0]
; szybciej - [1 do 9]
GameSpeed = 0

;Głośność dźwięków Wav i Midi
WavVolume = 50
MidiVolume = 50

;Ilość życia walcząc 1vs2 [%]
Team.1VS2Life = 150

;Kondycja drużyny dla trybu Team gdy gracz ginie:
; 1 – jeden gracz przegrywa -> koniec walki
; 0 - jeden gracz przegrywa -> drugi walczy dalej sam
Team.LoseOnKO = 1

;Konfiguracja motywów:
;Wpisz ścieżkę do pliku odpowiedzialnego za motyw (system.def)
;Możesz używać kilku motywów zamiennie poprzedzając wpisy znakiem ";" 
;i usuwając znak kiedy chcesz używać konkretnego motywu. 
;Jednak to tylko jedna z możliwości.
;motif = data/cvs2/system.def
;motif = data/dbz/system.def 
motif = data/system.def

[Rules] ładowanie paska energii i obrona

[Rules] ;Ogólne założenia związane z szybkością ładowania się powerbara i obroną.

;Obecnie jedyny dostępny tryb.
GameType = VS

;Mnożnik zadawanych obrażeń i uzyskiwanej w ten sposób energii 
;np. jeśli ustawisz wartość na 3 to za atak zadający 10 obrażeń dostajesz 30 energii.
Default.Attack.LifeToPowerMul = .7

;Tak jak wyżej, ale odnosi się do osoby atakowanej.
;Te dwa mnożniki łączą się z wartościami "getpower" i "givepower" w pliku CNS postaci.
Default.GetHit.LifeToPowerMul = .6

;Mnożnik obrażeń zadawanych przez "supers" łączone w combosy.
;Duża liczba oznacza, zmniejszenie zadawanych obrażeń. 
; 1 - domyślna (normalna) wartość zadawanych obrażeń.
Super.TargetDefenceMul = 1.5

[Config] optymalizacja Mugena pod kątem sprzętu

[Config] ;Opcje pozwalające zoptymalizować mugena pod kątem sprzętu na jakim grasz.

;Szybkość gry. Domyślnie 60 klatek na sekundę.
GameSpeed = 60

; 1 - włącza cienie w grze. 
; 0 - wyłączenie cieni może poprawić płynność działania gry na słabszych komputerach.
DrawShadows = 1

;Wyłącza efekty ramek.
HelperFrameEffects = 1

; 1 - pierwszy raz uruchamiasz mugena.
FirstRun = 1

[Debug] opcje trybu Debug

debug 001

Część zawierająca ustawienia trybu Debug, po więcej informacji zobacz: Tryb Debug.

[Debug] ;Opcje związane z uruchamianiem mugena w trybie "Debug mode"

; 1 - mugen zostaje uruchomiony domyślnie w trybie debug.
; O - wyłącza domyślne uruchamianie mugena w debug mode.
Debug = 0

; 1 - możliwość uruchomienia trybu debug po wciśnięciu Ctrl+D.
; 0 - wyłączenie skrótu klawiszowego Ctrl+D.
AllowDebugMode = 0

; 1 - debug keys (spacja, F1-F4) zawsze działają.
; 0 - debug keys działają tylko w trybie debug.
AllowDebugKeys = 0

; 1 - uruchamia mugena w maksymalnej szybkości.
; 0 - uruchamia mugena w domyślnej szybkości.
Speedup = 0

;Domyślna arena na szybką walkę w trybach versus.
StartStage = stages/stage0.def

[Video] opcje graficzne

[Video] ;Opcje graficzne

;Rozdzielczość mugena. Jeśli Twoja karta graficzna ma problemy z poprawnym
;wyświetlaniem grafiki użyj rozdzielczości 320x240.
Width = 640
Height = 480

;Głębia kolorów, w jakiej uruchamiany jest MUGEN. Domyślnie 16 bit.
; 16 - najlepsza
; 24,32 - wolniejsza
; 8 - najgorsza
Depth = 16

; 1 - dopasowuje wielkość ekranu do wybranej rozdzielczości.
; 0 - wyłącza automatyczne rozciąganie ekranu.
Stretch = 1

;Wybór filtrów poprawiających grafikę. Zalecane dla szybszych komputerów.
; 0 - wyłączone filtry
; 1 - wygładzone i wyostrzone krawędzie
; 2 - piękne rozmycie tekstur
; 3 - linie znane z automatów
; 4 - hi-res - podbija rozdzielczość
DoubleRes = 2

;VESA mode
;Wybór trybu zależy od karty graficznej. 
;Jeśli wystąpią problemy z uruchomieniem mugena zmień tryb na inny:
; 1 - VESA1 mode
; Linear / Banked - VESA2 mode
; 3 - VESA3 mode
Vesamode = 1

; 1 - pozioma synchronizacja obrazu. Likwiduje migotanie ekranu.
VRetrace = 0

[Sound] opcje dźwiękowe

[Sound] ;Opcje muzyczne

; 1 - włącza muzykę i głosy w grze.
; 0 - muzyka wyłączona.
Sound = 1

; 1 - dźwięk stereo.
; 0 - wyłącza efekty stereo.
StereoEffects = 1

;Im mniejsza wartość tym bardziej odseparowane są kanały.
PanningWidth = 240

; 1 - rezerwuje lewy i prawy kanał na karcie muzycznej.
; 0 - nie rezerwuję kanałów stero na karcie muzycznej.
ReverseStereo = 0

;Wave device:
; NONE - Brak wave device
; AUTO - Automatyczne wykrywanie
; DX? - DirectSound (zmień ? na wartość od 0 do 9)
; DXA? - DirectSound + Allegro mixer (zmień ? na wartość device od 0 do 9)
; WAVEOUTA - High-quality wave-out
; WAVEOUTB - Low-quality wave-out
WavDevice = Auto

;Voice Channels (Kanały dźwiękowe). Wartość od 1 do 16.
;Jeśli jakość dźwięku jest słaba, spróbuj ustawić mniejszą ilość (8 lub 4)
WavChannels = 12

;Maksymalna liczba dźwięków używanych dla MOD sounds. Wartość ModVoices musi 
;być mniejsza od WavChannels. W przeciwnym razie muzyka nie będzie odgrywana.
ModVoices = 6

;Midi device:
; NONE  - Brak midi device
; AUTO  - Automatyczne wykrywanie
; ADLIB  - ADLIB
; OPL2  - OPL2
; 2XOPL2 - dual OPL2
; OPL3  - OPL3
; SB   - SB MIDI
; MPU   - MPU-401
; GUS   - (not yet supported)
; DIGMID - Allegro's Digimid driver
; AWE32  - AWE32 (EMU8000)
MidiDevice = Auto

;Regulacja głośności dla wszystkich dźwięków wav.
;Wartość od 0 do 255.
MasterWavVolume = 255

;Regulacja głośności wav, midi, mods i CD audio:
;Wartość od 0 do 255. 
;Dla CDAVolume żeby uzyskać niezmienioną głośność dźwięku wpisz -1
WavVolume = 128
MidiVolume = 192
MP3Volume = 255
ModVolume = 80
CDAVolume = -1

;1 - włącz / 0 - wyłącz obsługiwane formaty dźwięku MIDI, MP3, MOD i CD.
PlayMIDI = 1
PlayMP3 = 1
PlayMOD = 1
PlayCDA = 1

;Jeśli masz więcej niż jeden CD-ROM ustaw literę do niego przypisaną.
;np. CDADevice = E:\
; Puste pole - wybiera domyślny napęd CD-ROM.
CDADevice =

[Misc] zużycie pamięci systemowej

[Misc] ;Opcje zmniejszające zużycie pamięci systemowej, kosztem dłuższych loadingów:

;Ilość postaci trzymanych dodatkowo w pamięci casche.
PlayerCache = 0

; 1 - zwiększone buforowanie spritów i dźwięków.
; 0 - wyłączenie opcji zmniejsza zużycie pamięci systemowej.
BufferedRead = 0

; 1 - Uwalnia plik system.def z pamięci zawsze, gdy jest to możliwe,
;zmniejszając zużycie pamięci systemowej, kosztem dłuższych loadingów.
UnloadSystem = 0

[Arcade] ustawienia inteligencji przeciwników

[Arcade] ;Palety kolorów i Inteligencja postaci:

; 1 - losowe wybieranie palety kolorów dla postaci
; 0 - domyślnie wybierana jest paleta zapisana w pal.defaults
AI.RandomColor = 1

;AI.Cheat mode
; 1 - włączone (poprawia AI przeciwnika)
; 0 - wyłączone
AI.Cheat = 1

[Input] ustawienia sterowania dostępne z poziomu gry

menu i ustawienia 007

Opcje, które można ustawić z poziomu gry, więcej w: Menu i ustawienia gry.

[Input] ;Konfiguracja sterowania dostępna z poziomu gry

P1.UseKeyboard = 1
P2.UseKeyboard = 1
;Rodzaj Joysticka:
;0 - Wyłączone
;1 - Autowykrywanie
;4 - 4 przyciskowy
;6 - 6 przyciskowy
;8 - 8 przyciskowy
;20 - Sidewinder
;21 - SNESKey
;22 - PSX pad
;23 - N64 pad
P1.Joystick.type = 0
P2.Joystick.type = 0
; 1 - włącza obsługę force feedback (tylko w DOS)
ForceFeedback = 0

; P1 Key config (configurable from M.U.G.E.N)
[P1 Keys]
Jump  = 200
Crouch = 208
Left  = 203
Right = 205
A   = 44
B   = 45
C   = 46
X   = 30
Y   = 31
Z   = 32
Start = 2
Guard = 0;50 ;Debug only
Run  = 0;54 ;Debug only
Turn  = 0;157 ;Debug only

; P2 Key config (configurable from M.U.G.E.N)
[P2 Keys]
Jump  = 76
Crouch = 80
Left  = 79
Right = 81
A   = 82
B   = 75
C   = 71
X   = 83
Y   = 77
Z   = 73
Start = 3
Guard = 0;76 ;Debug only
Run  = 0;73 ;Debug only
Turn  = 0;83 ;Debug only

[P1 Joystick] ;Default config
Jump  = 1
Crouch = 2
Left  = 3
Right = 4
A   = 5
B   = 6
C   = 7
X   = 8
Y   = 9
Z   = 10
Start = 11

[P2 Joystick] ;Default config
Jump  = 33
Crouch = 34
Left  = 35
Right = 36
A   = 37
B   = 38
C   = 39
X   = 40
Y   = 41
Z   = 42
Start = 43

Napisz komentarz w tym Artykule