Polish

Logowanie 

Ostatnio na Forum 

 • Brak postów do publikacji.

Nowiny z Internetu 

Reklama 

button rpgmakerbutton szowelbutton gamestiabutton tsukurubutton fantasybestarium manganimebutton kyaaretrobuttonrmtekabutton 1

Kto jest on-line 

Odwiedza nas 431 gości oraz 0 użytkowników.

[Sound] opcje dźwiękowe

[Sound] ;Opcje muzyczne

; 1 - włącza muzykę i głosy w grze.
; 0 - muzyka wyłączona.
Sound = 1

; 1 - dźwięk stereo.
; 0 - wyłącza efekty stereo.
StereoEffects = 1

;Im mniejsza wartość tym bardziej odseparowane są kanały.
PanningWidth = 240

; 1 - rezerwuje lewy i prawy kanał na karcie muzycznej.
; 0 - nie rezerwuję kanałów stero na karcie muzycznej.
ReverseStereo = 0

;Wave device:
; NONE - Brak wave device
; AUTO - Automatyczne wykrywanie
; DX? - DirectSound (zmień ? na wartość od 0 do 9)
; DXA? - DirectSound + Allegro mixer (zmień ? na wartość device od 0 do 9)
; WAVEOUTA - High-quality wave-out
; WAVEOUTB - Low-quality wave-out
WavDevice = Auto

;Voice Channels (Kanały dźwiękowe). Wartość od 1 do 16.
;Jeśli jakość dźwięku jest słaba, spróbuj ustawić mniejszą ilość (8 lub 4)
WavChannels = 12

;Maksymalna liczba dźwięków używanych dla MOD sounds. Wartość ModVoices musi 
;być mniejsza od WavChannels. W przeciwnym razie muzyka nie będzie odgrywana.
ModVoices = 6

;Midi device:
; NONE  - Brak midi device
; AUTO  - Automatyczne wykrywanie
; ADLIB  - ADLIB
; OPL2  - OPL2
; 2XOPL2 - dual OPL2
; OPL3  - OPL3
; SB   - SB MIDI
; MPU   - MPU-401
; GUS   - (not yet supported)
; DIGMID - Allegro's Digimid driver
; AWE32  - AWE32 (EMU8000)
MidiDevice = Auto

;Regulacja głośności dla wszystkich dźwięków wav.
;Wartość od 0 do 255.
MasterWavVolume = 255

;Regulacja głośności wav, midi, mods i CD audio:
;Wartość od 0 do 255. 
;Dla CDAVolume żeby uzyskać niezmienioną głośność dźwięku wpisz -1
WavVolume = 128
MidiVolume = 192
MP3Volume = 255
ModVolume = 80
CDAVolume = -1

;1 - włącz / 0 - wyłącz obsługiwane formaty dźwięku MIDI, MP3, MOD i CD.
PlayMIDI = 1
PlayMP3 = 1
PlayMOD = 1
PlayCDA = 1

;Jeśli masz więcej niż jeden CD-ROM ustaw literę do niego przypisaną.
;np. CDADevice = E:\
; Puste pole - wybiera domyślny napęd CD-ROM.
CDADevice =

Napisz komentarz w tym Artykule