Polish

Logowanie 

Ostatnio na Forum 

  • Brak postów do publikacji.

Nowiny z Internetu 

Reklama 

button rpgmakerbutton szowelbutton gamestiabutton tsukurubutton fantasybestarium manganimebutton kyaaretrobuttonrmtekabutton 1

Kto jest on-line 

Odwiedza nas 239 gości oraz 0 użytkowników.

[Music] ustawienia muzyki i pluginów

[Music] ;Ustawienia muzyki i pluginów

 ;Można użyć pluginów wbudowanych lub dodać nowe podając ścieżkę np. "plugins/plik.dll".
 ;Konfiguracja i dodawanie pluginów z parametrami wygląda następująco:
 ; plugin = 
 ;  = <wartość>
 ;  = <wartość>
 ; plugin = , 
 ;  = <wartość>
 ; ...
 ;Parametry i ich wartości zależą od pluginu.

 
 ;Wbudowany plugin: mpg123,
 ;przeznaczony do plików MP3, obsługuje zapętlenia.
 ;Parametry:
 ;
 ; decoder = 
 ;Konkretny rodzaj dekodowania, ten parametr powinien być pominięty, chyba że wiesz co robisz,
 ;dostępne są:
 ; SSE, 3DNowExt, 3DNow, MMX, i586, i586_dither, i386, generic, generic_dither.
 ;
 ; rva = 
 ;Ustawienie ReplayGain, powtarzania, obsługuje miejscowe powtarzanie, dostępne są:
 ; off (standardowy, wyłącza ReplayGain), track, album.
 ;
 ; volume = <głośność>
 ;Ogólna regulacja głośności w %, określa skalę wyjściowej amplitudy dźwięku,
 ;wartości powyżej 100.0 nie są zalecane.
 ;
 ; extensions = , , ...
 ;Określenie które z rozszerzeń plików mają być przetwarzane przez ten plugin jako MP3, oddzielane przecinkami.
 ;Przykładowo: 
 ; extensions = mp3,mpeg3,mpe
 ;Pliki o rozszerzeniach: .mp3, .mpeg3, .mpe, będą obsługiwane przez ten plugin,
 ;jeżeli pominiesz wpisy, standardowo ustawione będzie rozszerzenie: mp3.

plugin = mpg123
rva = track
extensions =
volume = 100.0


 ;Plugin: vorbisplug
 ;Do odtwarzania plików OGG używa biblioteki libvorbisfile.
 ;Nie obsługuje plików o więcej niż 2 kanałach. 
 ;Parametry:
 ;
 ; rva = 
 ;Ustawienie ReplayGain, powtarzania, obsługuje miejscowe powtarzanie, dostępne są:
 ; off (standardowy, wyłącza ReplayGain), track, album.
 ;
 ; volume = <głośność>
 ;Ogólna regulacja głośności w %, określa skalę wyjściowej amplitudy dźwięku,
 ;wartości powyżej 100.0 nie są zalecane.
 ;
 ; extensions = , , ...
 ;Określenie które z rozszerzeń plików mają być przetwarzane przez ten plugin jako OGG, oddzielane przecinkami.
 ;Przykładowo: 
 ; extensions = ogg,vorbis,vorb
 ;Pliki o rozszerzeniach: .ogg, .vorbis, .vorb, bedą obsługiwane przez ten plugin,
 ;jeżeli pominiesz wpisy, standardowo ustawione będą: ogg,vorbis.

plugin = vorbisplug, plugins/vorbisplug.dll
rva = track
extensions = 
volume = 100.0


 ;Wbudowany plugin: sdlmix
 ;Obsługuje pliki MIDI, MODy i inne tego typu pliki włącznie z MikMod.
 ;Możliwe powtarzanie tylko od końca do początku, bez miejscowego.
 ;Parametry:
 ;
 ; midivolume = <głośność>
 ;Głośność plików MIDI w %, standardowo 100. 
 ;  modvolume = <głośność>
 ;Głośność plików MOD w %, standardowo 100. 

plugin = sdlmix
midivolume =
modvolume = 

Napisz komentarz w tym Artykule